dangerous goods.jpg

Ohtlike (ADR) kaupade transport

Ohtlikeks veosteks loetakse vastavalt «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele» (ADR) aineid ja esemeid, mis plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste tõttu võivad tekitada veoprotsessis märkimisväärset kahju inimeste tervisele, tema omandile või keskkonnale. Sellepärast on ülioluline, et ohtlike vedude teostajal oleks spetsiaalset varustust omavad veokid ning koolitatud autojuhid, kes omavad kehtivat ADR vedude tunnistust. Organiseerime ohtlike e. ADR kaupade, nii täis- kui osakoormate vedu peamiselt Euroopast – Eestisse, kuid oleme abiks ka teistel suundadel.