veose kindlustus.jpg

Veose kindlustus

Kõik veod on kindlustatud vedaja vasutuskindlustusega (CMR kindlustusega). Lisaks on ettevõttel endal olemas ekspedeerija vastutuskindlustus, mis on kaetud piirmääraga 300 000 EUR kindlustusjuhtumi (kauba kaotsiminek, vargus, purunemine, muul kombel väärtuse vähenemine) kohta. Vastavalt CMR konventsioonile on vedaja vastutuskindlustus (CMR kindlustus) piiritletud määraga 8,33 SDR ühikut (IMF-i väärtusühik) iga kaotsiläinud, vähenenud, purunenud või hävinenud kauba brutto kilogrammi kohta. 
Kallihinnaliste kaupade veo puhul soovitame oma klientidel sõlmida kaubale eraldi kindlustusleping, tellides kindlustuse iseseisvalt või meie vahendusel. Juhul kui tellida kauba kindlustuse meie vahendusel, siis me ajame ise kliendi nimel kõiki asju kindlustusettevõttega ning arveldame temaga (va. kindlustushüvitised, mis hüvitatakse kahjusaajale).